“Tell me and I forget
Show me and I remember
Involve me and I understand”
- John Gay

Kunstnerisk vision
Vi ønsker at medrive børn og unge i publikums inddragende scene- og samtidskunst med performance og proces orienterede workshops i naturområder.

Metode
Levende brug af interdisciplinær kunstbegreb hvor billedkunst, scenekunst og biologi skaber et fælles grundlag for den kunstneriske og æstetiske proces.

dot_dk_1.ide koncept

1. IDE og KONCEPT
Vi indsamler faktuel viden i samtale med forskere; Zoologer om dyreadfærd, biologer om biologiske systemer.


Vi opholder os i naturområder eller museer for at komme ind under huden på emnet. Kunstnere bliver aktive videns banke.

dot_dk_2.produktion

2. PRODUKTION
Viden ser lyrikken i fagsproget, bearbejder, skriver og omdanner indsamlet materiale til et kunstnerisk visuelt og narrativt produkt.

Vi skaber det kunstneriske materiale, eksempelvis: forestilling med omfattende scenografier, maske og kostume produktion.

dot_dk_3.forestilling

3. FORESTILLING
Udstilling eller Visning af kunstnerisk produkt i specifik location, skov måske i samarbejde med kunsthal eller museum.


Afvikling med publikum børn og unge eller anden specifik aldersgruppe. Aktiv deltagelse og publikums inddragelse.

dot_dk_4.workshop

4. WORKSHOP
Huskunstner workshops for de forestillings klasser som har oplevet forestillingen. Planlægges i samarbejde med lærere.

Eleverne skaber egen publikums inddragende performance, samt faktuel tilegnelse om emnet i æstetisk proces.

METODE GENSPEJLET I UNDERVISNING

Naturforbindelsen
Mange elever fra byen har ikke et egentligt forhold til naturen. Intentionen med undervisningen i samarbejde med Zoologiske haver og naturcentre er også at åbne for et undersøgende og eksperimenterende forhold til naturen. Vi kunstnere ønsker at plante frø som får elevernes selvfølelse til at spire og indblik i hvad kunst og flokken kan sammen.

At blive sig selv i en flok
Vi vægter flok forståelse og fællesskabet højt både i performances og i den proces-orienterede undervisning. Alle elever fortæller netop deres historie og inddrager deres publikum, i eget tempo. Samtidig oplever eleverne at være publikum i hinandens proces undervejs. Det giver en større empatisk kunstnerisk sensibilitet eleverne i mellem.

Udfordrede børn og unge
Eleverne udtrykker deres eget univers og lærer deres egne historier at kende i en ny sammenhæng. Det kræver stort mod at bryde egne grænser for alle elever i performance sammenhæng. Vi har god erfaring også med de elever, der på forskelligvis er udfordrede. Udfordrede elever har ofte en stor glæde af at arbejde fysisk med krop og fortælling.

© Marika Seidler & clients 2018